บัตรเครดิต
สินเชื่อ
ประกันภัย

สินเชื่อ : สินเชื่อเงินก้อน เงินกู้ แบบระบุเวลา และงวดได้ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  

ค้นหาบริการที่เหมาะสม
สินเชื่อส่วนบุคคล
ธนาคาร / สถาบันการเงิน จุดเด่นของ ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น สมัคร
  ซิตี้ แอดวานซ์
สินเชื่อ
บุคคลซิตี้
รายได้
ขั้นต่ำ 20,000
- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้
-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
- ให้คำปรึกษาและเข้าใจใน
  ความต้องการทุกการเงิน
- รับเงินภายใน 1 วันนับจากวันอนุมัติ
- รับข้อเสนออัตราพิเศษ
  ต่ำสุด 18% ต่อปี*
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อหมุนเวียน
ส่วนบุคคล
รายได้
ขั้นต่ำ 15,000
- วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
  หรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้*
- รับเงินก้อนใหญ่ ผ่อนจ่ายสบาย
  สูงสุด 60 เดือน
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
  หรือผู้ค้ำประกัน
- อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก
- สมัครเพียงครั้งเดียวสามารถใช้
  วงเงินได้ตลอดไป
- จ่ายชำระคืนสบายๆขั้นต่ำเพียง 3%*
- สะดวกด้วยหลากหลายช่องทาง
  การชำระเงิน
- ฟรี! ค่าอากรแสตมป์
-ฟรี!ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
  เข้าบัญชีธนาคารอื่นหลังได้รับ
  การอนุมัติ
- รับเงินก้อนแรกได้ง่ายๆ ด้วยบริการ
  โอนเงินเข้าบัญชี